Föreningsinformation

Styrelsen

Ordförande - Marcus Sahlin, 073-034 10 66
Kassör - Carin Edin (Nykarlebyvägen 11, 88135 Sollefteå)
Ledamot - Anja Dahlberg
Ledamot - Jörgen Dahlberg
Ledamot - Lennart Henriksson
Ledamot - Gunnar Mohlin
Ledamot - Lars Svensson

Suppleant - Eva-Lotta Kvist
Suppleant - Andreas Melander
Suppleant - Marcus Mohlin
Suppleant - Daniel Åkermark

Styrelsen valdes vid årsmötet i december 2013.

Skoterleder

Kyrkdals skoterklubb sköter om de uppmärkta skoterlederna som går genom Kyrkdal. Våra medlemmar hjälps åt att röja och sladda dessa leder för att de ska inbjuda till bästa möjliga skoterkörning, men självklart påverkas kvalitén av väder och vind. Om ni färdas efter våra leder och ser något som ni tycker borde åtgärdas så tveka inte att kontakta våra ledansvariga som då snabbar kan fixa eventuella problem längs lederna.

Ledansvarig - Norra Kyrkdal
Gunnar Mohlin (Hällsjö), 0612 - 232 76

Ledansvarig - Södra Kyrkdal
Mikael Dahlberg (Ärsta), 073-044 79 90

Historik

Efter att snöskoteranvändningen ökat kraftigt under slutet av 80- och början av 90-talet så började allt fler markägare störa sig på den okontrollerade körningen. Efter samtal mellan markägare och några inbitna skoteråkare så sammankallade byns skoterfolk och informerades om läget. Detta ledde efter ett antal diskussioner fram till att Kyrkdals skoterklubb bildades 1995. Styrelsens viktigaste uppgift var att upprätta en ledplanering och utifrån denna anlägga ett helt nytt ledsystem i  och runt Kyrkdal.

Arbetet visade sig snabbt ge resultat, den okontrollerade buskörningen minskade kraftigt och ledsystemet växte konstant under de följande åren. Föreningen har allt eftersom kompletterat ledsystemet med vindskydd, grillplatser och stugor, vilka är väldigt uppskattade för de som vill ta en värmande fikapaus.

Numera består föreningen av ett 50-tal medlemmar och årligen arrangeras aktiviteter i form av familjedagar. Pimpeltävlingen på Lövsjön i mars månad är ett annat återkommande arrangemang som lockar ett 100-tal entusiastiska fiskare varje år.

Hemsidan

10 december 1998 kom den första versionen av Kyrkdals skoterklubbs hemsida. Det började ganska enkelt men har under åren utökats med aktivitetsprogram, bildarkiv, snöskotergalleri m.m. Efter att ha hoppat runt mellan olika gratisdomäner fick hemsidan en egen domän (skoterklubb.net) efter 10 år.

Webbansvarig
Håkan Melander, 070-5434568